Εταιρική Επισκόπηση

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «DB-DATABANK», ιδρύθηκε το 1992 ως μέλος του Ομίλου INTRACOM και έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Το έτος 2004, η DB-DATABANK απορρόφησε την εταιρεία EUROCOM EXPERTISE A.E, ενώ από τις αρχές του 2014 η εταιρεία λειτουργεί υπό νέα μετοχική σύνθεση.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας -από το έτος 2000- παραμένει ο κ. Γιώργος Θανόπουλος.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία, άνω των 20 ετών, στην αγορά της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζοντας ένα πολύ μεγάλο πλήθος εταιρικών πελατών. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές, και μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα τελευταία πέντε (5) έτη, η εταιρεία έχει εντάξει στις δραστηριότητές της, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής της εταιρείας είναι η αφοσίωση στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η δέσμευση για τεχνολογική καινοτομία. Η DB-DATABANK διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τεχνολογικών λύσεων.