Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η DB-DATABANK έχει υλοποιήσει, φιλοξενεί και έχει την ευθύνη λειτουργίας της πλατφόρμας «AMBER ALERT», το οποίο αποτελεί το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης του κοινού σε περιστατικά εξαφάνισης / απαγωγής παιδιών και το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Μια αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας με την ονομασία «ECAAS» (European Child Alert Automated System) έχει εγκατασταθεί από την DB-DATABANK στις χώρες Ιταλία, Πορτογαλία και Κύπρο.