Υπηρεσίες

Η DB-DATABANK δραστηριοποιείται επιτυχώς στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και παράδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου. Η DB-DATABANK προωθεί Ενημερωτικό Περιεχόμενο μέσω δικών της Υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης, όπως η «Γραμμή Αποτελεσμάτων ΟΠΑΠ 14999», ενώ -από το έτος 1999- αποτελεί βασικό πάροχο περιεχομένου του ΟΤΕ και της Cosmote.

Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες «IVR» (Interactive Voice Response) και «Call Center», η DB-DATABANK, υλοποιεί πρωτοποριακές προωθητικές ενέργειες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσω της ίδιας τεχνογνωσίας μπορεί να πραγματοποιηθούν έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις κ.λπ.

H DB-DATABANK διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην υλοποίηση Corporate Portals και Iστοσελίδων. Επίσης, έχει αναπτύξει σειρά εφαρμογών Διαδικτύου («B-2-B» και «B-2-C»), καθώς και Mobile εφαρμογών (IOS και Android).

Η «Ψηφιακή Σήμανση» (Digital Signage) είναι μια διάταξη λογισμικού και εξοπλισμού η οποία μας επιτρέπει την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου μέσω υποδομής διασύνδεσης (Ιnternet, 4G κ.ά.) σε συσκευές όπως Tablets, οθόνες TV και Projectors. Η DB-DATABANK υλοποιεί υπηρεσίες Ψηφιακής Σήμανσης από το έτος 2006 για χρήση σε εφαρμογές «digital signaling» και σε «below the line» προωθητικές ενέργειες.

Η DB-DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία στην υλοποίηση εξειδικευμένων προωθητικών ενεργειών μέσω SMS/MMS, οι οποίες βασίζονται  στη λογική των προσωπικών προτιμήσεων (personalization) και της στοχευμένης (targeted) επικοινωνίας.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e/m-Government) συνδυάζει πληροφορική και τηλεπικοινωνίες για την ανάπτυξη υπηρεσιών που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρέχοντας ισότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες. Η DB-DATABANK δραστηριοποιείται επιτυχώς στην υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών.