ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η DB-DATABANK δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της παροχής υπηρεσιών ψηφιοποίησης, διαχείρισης και αποθήκευσης εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων, της παροχής υπηρεσιών IVR, Help Desk & Call Contact Center, της συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παράδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, της παροχής υπηρεσιών digital marketing, της Επεξεργασίας Δεδομένων, της Ανάπτυξης Λογισμικού, της Υλοποίηση Corporate Portals, Ιστοσελίδων, Apps, της Κατασκευής και Υποστήριξης “e-Shops” και εφαρμογών διαδικτύου («B-2-B» & «B-2-C») και του Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Υποστήριξης Τηλεφωνικών Κέντρων και Δικτύων Ασύρματης Επικοινωνίας.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε τεχνολογικό εξοπλισμό (οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, IVR’s, Scanners κ.λπ.), λογισμικό και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι η DATABANK διετέλεσε «Disaster & OverLoad Center» του Call Center της OTEnet. Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη για την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) και εποπτεύεται από την ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών).

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως ενός αξιόπιστου παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σχεδιάζοντας καινοτόμες λύσεις και υλοποιώντας σημαντικά έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιοι φορείς και μεγάλες εταιρείες.