ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η DB-DATABANK είναι μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία απαιτητικά έργα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που κατέχει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Help Desk – Content - Surveys

IVR – Call Contact Center

Συνδυάζοντας λογισμικό και τεχνολογίες η DATABANK παρέχει υπηρεσίες Help Desk (voice, chat, email, tickets), υλοποιεί προωθητικές ενέργειες για προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, πχ ως υπεργολάβος του ΟΤΕ υλοποιεί την υπηρεσία αποτελεσμάτων ΟΠΑΠ «14744», υλοποιεί έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις κ.λπ. για λογαριασμό εταιρειών και φορέων, όπως ενδεικτικά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η BetShop, κ.ά..

PAPERLESS OFFICE

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ψηφιοποίηση του πάσης φύσεως αναλογικού περιεχομένου (κειμένων, χαρτών, εικόνων, κ.λ.π.) αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και κυρίως για το κράτος ώστε να μπορεί να χαράξει πολιτική βασισμένη σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η DATABANK διαθέτει υποδομές, τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Ενδεικτικό έργο αποτελεί η ψηφιοποίηση της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» (έργο ΕΣΠΑ).

SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING & UX

H DATABANK, αξιοποιώντας κατάλληλα το Λογισμικό Ψηφιακής Σήμανσης «Mediacast” το οποίο έχει αναπτύξει και σε συνδυασμό με τα Social Media, το SMS Marketing και τις σύγχρονες τεχνικές όπως SEO, SEM κ.λπ., έχει υλοποιήσει σειρά υπηρεσιών Digital Marketing για λογαριασμό εταιρειών όπως π.χ. η ZZDot Proximity, η BMW, η COSMOTE, η ΦΑΓΕ κ.ά. Παράλληλα, η DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και πραγματοποιεί Έρευνες Χρηστών (UX Surveys) με σκοπό την κατανόηση των συμπεριφορών χρηστών στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της χρηστικότητας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών.

DATA MANAGEMENT, WEB & APP DEVELOPMENT

IT & Communication Networks

H DATABANK διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην Επεξεργασία Δεδομένων, στην Ανάπτυξη Λογισμικού, στην Υλοποίηση Corporate Portals, Ιστοσελίδων, Apps, στην Κατασκευή “e-Shops” και στον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Υποστήριξη Τηλεφωνικών Κέντρων και Δικτύων Ασύρματης Επικοινωνίας. Ενδεικτικά έργα: “Amber Alert”, “European Child Alert Automated System”, Wind MVas Platform, Cosmote Alerting Platform, Ιστοσελίδες: YSMA (Μουσείο Ακρόπολης), Hyundai, KIA, Intralot, 12Xnet, ING, Flash, Intracom, κ.ά. Επίσης, παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

Η DB-DATABANK έχει πιστοποιηθεί από την ACTA, διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, για τα παρακάτω ISO:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟ 1555

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο νέος Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, που απονεμήθηκαν την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση της από 22.07.2022 Απόφασης της Γ.Σ για ΜείωσηςΜετοχικού Κεφαλαίου.

(σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθο 29 περ. 3 του Ν.4548/2018)

ΕΝΙΑΙΟ CALL CENTER
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Mediatel, υλοποίησε και λειτουργεί το «Ενιαίο Call Center του Υπουργείου Εργασίας», το οποίο ενοποιεί όλα τα επιμέρους τηλεφωνικά κέντρα των φορέων του Υπουργείου, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Intraway, παρέχει υπηρεσίες Call Center- Help Desk στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Μέριμνα» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε ότι αφορά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η DATABANK, έχει υλοποιήσει το «AMBER ALERT» του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού». Το έργο «AMBER ALERT» αποτελεί το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης και απαγωγής παιδιών.

Το Amber Alert έχει επίσης εγκατασταθεί από την DATABANK και στις χώρες Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία, με την επωνυμία «ECAAS» («European Child Alert Automated System»).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε ότι αφορά στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η DATABANK, έχει υλοποιήσει το «AMBER ALERT» του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού». Το έργο «AMBER ALERT» αποτελεί το Εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης και απαγωγής παιδιών.

Το Amber Alert έχει επίσης εγκατασταθεί από την DATABANK και στις χώρες Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία, με την επωνυμία «ECCAS» («European Child Alert Automated System»)

ΠΕΛΑΤΕΣ

Αποκτήστε το δικό σας e-shop με 100% κάλυψη των εξόδων σας!

Εκμεταλλευτείτε σωστά την επιδότηση ΕΣΠΑ και απόκτησε άμεσα e-shop και website για την επιχείρησή σας! Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση κατασκευής website και e-shop που πληρεί όλες τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε αφενός η επιδότησή σας να είναι εξασφαλισμένη και αφετέρου να έχετε αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Αποκτήστε το δικό σας e-shop με 100% κάλυψη των εξόδων σας!

Εκμεταλλευτείτε σωστά την επιδότηση ΕΣΠΑ και απόκτησε άμεσα e-shop και website για την επιχείρησή σας! Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση κατασκευής website και e-shop που πληρεί όλες τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε αφενός η επιδότησή σας να είναι εξασφαλισμένη και αφετέρου να έχετε αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DB-DATABANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ