Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

AMBER ALERT

Για την υλοποίησή του έργου «AMBER ALERT», η  DATABANK χρειάστηκε να ανταπεξέλθει σε πολύ υψηλές απαιτήσεις ανάπτυξης, αφού ένα τέτοιο σημαντικό έργο που αφορά σε ανθρώπινες ζωές δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο αστοχίας.

Ένα ακόμα γεγονός που ανέβασε το επίπεδο δυσκολίας της υλοποίησης του έργου, αποτελεί η συμμετοχή πολλών συνεργατών: 40 κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς (Υπουργεία, Δημόσιοι Φορείς, Λιμάνια, Αερολιμένες, Μετρό, Αττική Οδός, Πάροχοι Σταθερής/ Κινητής Τηλεφωνίας, Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί, κ.ά.)

Στα χρόνια που λειτουργεί το “Amber Alert” έχει συμβάλλει σημαντικά για την άμεση ενημέρωση του κοινού με τελικό αποτέλεσμα τον εντοπισμό εκατοντάδων εξαφανισμένων παιδιών.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

AMBER ALERT

Για την υλοποίησή του έργου «AMBER ALERT», η  DATABANK χρειάστηκε να ανταπεξέλθει σε πολύ υψηλές απαιτήσεις ανάπτυξης, αφού ένα τέτοιο σημαντικό έργο που αφορά σε ανθρώπινες ζωές δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο αστοχίας.

Ένα ακόμα γεγονός που ανέβασε το επίπεδο δυσκολίας της υλοποίησης του έργου, αποτελεί η συμμετοχή πολλών συνεργατών: 40 κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς (Υπουργεία, Δημόσιοι Φορείς, Λιμάνια, Αερολιμένες, Μετρό, Αττική Οδός, Πάροχοι Σταθερής/ Κινητής Τηλεφωνίας, Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί, κ.ά.)

Στα χρόνια που λειτουργεί το “Amber Alert” έχει συμβάλλει σημαντικά για την άμεση ενημέρωση του κοινού με τελικό αποτέλεσμα τον εντοπισμό εκατοντάδων εξαφανισμένων παιδιών.