ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟ 1555

Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο νέος Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, που απονεμήθηκαν την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση της από 22.07.2022 Απόφασης της Γ.Σ για ΜείωσηςΜετοχικού Κεφαλαίου.

(σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθο 29 περ. 3 του Ν.4548/2018)

.

ΕΝΙΑΙΟ CALL CENTER
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Mediatel, υλοποίησε και λειτουργεί το «Ενιαίο Call Center του Υπουργείου Εργασίας», το οποίο ενοποιεί όλα τα επιμέρους τηλεφωνικά κέντρα των φορέων του Υπουργείου, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Intraway, παρέχει υπηρεσίες Call Center- Help Desk στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Μέριμνα» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.