ΕΡΓΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ CALL CENTER ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Mediatel, υλοποίησε το IP Τηλεφωνικό Κέντρο (IP PBX) του «Ενιαίου Call Center του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», οποίο ενοποιεί σε ένα κοινό τηλεφωνικό κέντρο τα Help Desks όλων των φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου (ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, με δωρεάν κλήση στον αριθμό 1555.

Βασισμένο στην Voip πλατφόρμα της Voiceland («3CX» web client), το IP Τηλεφωνικό Κέντρο της DATABANK εξασφαλίζει αφενός την συνομιλία του πολίτη με τον αρμόδιο τηλεφωνητή και αφετέρου την απρόσκοπη επικοινωνία των Call Centers τα οποία παρέχουν την υπηρεσία με το «Back Office» των φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

HELP DESK ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος της Intraway, παρέχει υπηρεσίες Call Center- Help Desk στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Μέριμνα» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παρεχόμενη  υποστήριξη αφορά τόσον στις οικογένειες που είναι εν δυνάμει Δικαιούχοι της επιδότησης των 200€ για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, όσο και στους προμηθευτές εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου.

Καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7000250 ο πολίτης συνδέεται άμεσα με τους εξειδικευμένους τηλεφωνητές του Help Desk για την επίλυση κάθε αιτήματός του σε σχέση με την δράση «Ψηφιακή Μέριμνα». Εναλλακτικά, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει γραπτώς το αίτημά του μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος (https://digital-access.gov.gr/) και να ενημερωθεί μέσω email για την πορεία της Αίτησής του.

opap17477

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ & ΛΑΧΕΙΩΝ ΟΠΑΠ

Η DATABANK, ως υπεργολάβος του OTE, παρέχει και λειτουργεί από το έτος 2000 την υπηρεσία «14744». Πρόκειται για την επίσημη τηλεφωνική γραμμή του ΟΠΑΠ η οποία παρέχει άμεσα με τα Αποτελέσματα των αγώνων των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, τα Αποτελέσματα των κληρώσεων των Αριθμολαχείων ΚΙΝΟ, ΠΡΟΤΟ, JOKER, LOTTO, SUPER-3, EXTRA-5, και τα Αποτελέσματα των κληρώσεων των Λαχείων. Η υπηρεσία λειτουργεί «24/7» μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος φωνής (IVR).