Πιστοποίηση Ποιότητας

ISO 9001: 2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 27001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 27701 – Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητας: Επέκταση του ISO 27001

ISO 22301: 2019 – Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας

ISO 45001 – Συστήματα Διαχείρισης Για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

ISO 14001: 2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

BS 10012 : 2017 – Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα (PIMS)